Záruční podmínky a reklamace

1. Na dodávané zboží je Kupujícímu poskytnuta záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet v den předání zboží Kupujícímu. Pokud nakupujete zboží jako firma (nákup pod registrovaným IČO) záruka za jakost zboží je zpravidla 12 měsíců.

2. Ke každému zboží zakoupenému u Prodávajícího je při jeho dodání Kupujícímu přiložena faktura (doklad o koupi zboží), která slouží zároveň jako záruční doklad.

3. Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u Prodávajícího a zcela zaplacen.

4. Při uplatnění reklamace je Kupující učiněním učiněním povinen doručit reklamované zboží na adresu sídla Prodávajícího. Zboží prosím doručte čistý, mechanicky nepoškozené v originálním balení a včetně požadovaných dokladů ( reklamační protokol , faktura). Zboží zaslané na dobírku nepřebíráme.

5. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned ve složitých případech do 3 pracovních dnů. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

6. Oprávněná záruční reklamace je bezplatná.

7. Záruka se nevztahuje na chyby, závady, nedostatky a poškození, které vznikly v důsledku přirozeného opotřebení, zanedbání péče o zboží, neodborného zásahu zboží v neodpovídajících podmínkách, nesprávného používání nebo nesprávného ošetřování zboží ze strany zákazníka.

8. O výsledku reklamace bude kupující informován bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky a zároveň mu bude doručen prostřednictvím e-mailu resp. doporučenou poštou reklamační protokol.

Reklamační protokol ke stažení naleznete zde