Dodací podmínky

1. Dodávky elektronicky objednaného zboží budou dle dostupnosti zboží a provozních možností Prodávajícího expedované v co nejkratším termínu, obvykle do 5 pracovních dnů od dne, kdy Prodávající potvrdil přijetí elektronické objednávky Kupujícího a to na místě dodání uvedené v elektronické objednávce. Dodací doba je však různá vzhledem k dostupnosti některých artiklů.

2. Kupující je informován o zaslání zboží e-mailem resp. telefonicky.

3. Zboží je zasíláno prostřednictvím:
GLS kurýr (CZ) ČESKO - vyžaduje podepsání přijetí příjemcem
- Předpokládaná doba doručení je cca do 2 pracovních dnů od expedice zásilky


4. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího jeho převzetím a zaplacením kupní ceny.

5. Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu. Při převzetí zboží je Kupující oprávněný zkontrolovat, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozen a podepsat doklad o převzetí zásilky. V případě jeho poškození je nutné na místě dodání zboží sepsat s GLS protokol o zjištěných vadách způsobených během přepravy. Pokud Kupující zboží převezme i navzdory evidentnímu poškození obalu, Prodávající neuzná případné pozdější reklamace z tohoto důvodu.

6. Za nepoškozenou, neotevřenou, originální zásilku se považuje pouze ta, která nejeví tyto znaky. Dopravce (GLS) je povinna prodat zboží Kupujícímu po položkách a na místě sepsat zápis. Za takto vzniklé škody odpovídá dopravce. Reklamace mechanického poškození výrobku (poškrábání, prasknutí, zlomení, ...), které nebyly zjištěny při převzetí zásilky bude možné uznat pouze pokud kupující prokáže, že reklamované vady mělo zboží již v době převzetí od dopravce.

7. Dodání zboží na území členských států Evropské unie, příp. jiných států se uskutečňuje na základě předchozího souhlasu a vzájemného písemného odsouhlasení si ceny za poštovné a balné a příp. dalších dodacích podmínek mezi Kupujícím a Prodávajícím.